Vår dommeraspirant Henriette er sammen med flere av de andre i dommerteamet til Norsk Varmblod på seminar i Tyskland. Det rapporteres om lange og lærerike dager.