Lørdag 17. februar bestod vår Henriette sin eksamen som Eksteriørdommer hos Norsk Hestesenter, og med det har vi på Stutteri B styrket vår kompetanse ytterligere.

Henriette har de siste 2,5 årene gjennomgått tre moduler med samlinger på NHS, hun har vært aspirant ved flere utstillinger, kåringer og tester samt at hun har deltatt på flere dommersamlinger og work shops. Alt som en del av hennes utdannelse frem til ferdig utdannet eksteriørdommer. Skjønt ferdig, eller utlært blir man vel aldri..

Henriette har naturligvis hatt mest av sin utdannelse i Norge i regi av NHS eller Norsk Varmblod, men hun har også flere ganger deltatt som aspirant hos Swedish Warmblood i Sverige, og på dommersamlinger hos dem. I tillegg har hun deltatt på works shops i regi av World Breeding Federation of Sport Horses .

Vi håper Henriette nå får benyttet sin dommerutdannelse til å dømme ridehester både innenlands og utenlands, samt bistå med enda sterkere grunnlag i vår egen avl.

Bestått eksamen er bare starten, allerede om noen uker går turen til BWP – Belgisk Varmblod for å som invitert observatør lære mer av verdens regjerende beste avlsforbund for spranghester.

Henriette som observatør under Breeders Trophy-finalen i Sverige 2016. Her sammen med Forbundskaptein Henrik Ankarcrona, Lasse Berglund og flere andre.

 

World breeding-Work shop i Warendorf. Statuen er av Paradox I som vi siden har kjøpt et barnebarn av som avlshoppe (Magic Mathilda).