Stutteri B`s Fakin`it

Hingsteføll med superspennende stamtavle.

Født 2018
Foundation/Blue Hors Don Olymbrio/Schwadroneur

 Foundation  Fidertanz  Fidermark I
 Reine Freude
 Donna Doria  De Vito
 Weniga
 Piaffs Delight  Blue Hors Don Olymbrio  Jazz
 Olymbria
 Rønnevangs Sachalina  Schwadroneur
 Sublime

I dette hingsteføllet møtes genene til to meget spennende hingster fra nåtidens internasjonale dressurarena;

Foundation og Mathias A. Rath har stø kurs mot OL i 2020, og Blue Hors Don Olymbrio når stadig nye høyder med Daniel Bachmann Andersen i salen.

I dette føllet har vi ønsket å skape store gangarter kombinert med høy ridbarhet. Dette er et føll med meget godt temperament.

“Fake” inngår i vårt samarbeid med Bakken Dressage, og vil bli utdannet og presentert av dem.

Video av Stutteri B`s Fakin`It

Video av Foundation

Video av Blue Hors Don Olymbrio